Suc7 Trainingen hecht veel waarde aan het beschermen van de privacy van de persoonlijke herkenbare gegevens die jij aan ons verstrekt. Wij zijn tevens van mening dat het van belang is je te informeren over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens gebruiken, en u daarnaast keuzes te bieden over hoe de gegevens worden gebruikt.
Wij raden je dus aan om dit privacy beleid zorgvuldig door te lezen.

Toepassingsgebied van deze Privacy Beleid

In principe geldt dit privacy beleid voor alle consumenteninformatie die verzameld of gebruikt wordt door Suc7 Trainingen. Hierbij gaat het ook om informatie van de website voor commercieel gebruik, die door Suc7 Trainingen worden beheerd en om offline-collecties van persoonlijke gegevens voor commercieel gebruik die door Suc7 Trainingen worden beheerd.

Waarom zou je jouw persoonlijke gegevens aan Suc7 Trainingen verstrekken?

Het verstrekken van jouw persoonlijke herkenbare gegevens geeft ons de mogelijkheid jou een aantal voordelen te bieden. Het is voor je gemakkelijker om:

Daarnaast stelt het ons in staat marktonderzoek te doen om betere producten te kunnen ontwikkelen, en onze klantenservice en website te verbeteren.
Je kunt jouw gegevens op verschillende manieren via internet verstrekken, bijvoorbeeld door een aanvraagformulier in te vullen om een gratis training te ontvangen, een product te bestellen, aan een workshop of opleiding mee te doen, een nieuwsbrief aan te vragen.

Je kunt jouw persoonlijke herkenbare gegevens ook aan ons verstrekken door met een van onze medewerkers van de klantenservice per e-mail, telefoon of brief contact op te nemen.

Verstrekking van gegevens

Wij willen jou beter leren kennen zodat we je beter van dienst kunnen zijn. De keuze of je van deze service gebruik wilt maken, is echter geheel aan jezelf.
Suc7 Trainingen verstrekt jouw gegevens alleen in de volgende gevallen aan derden:

Suc7 Trainingen verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat zij uw persoonlijke gegevens voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.
Suc7 Trainingen verstrekt geen persoonlijke financiële gegevens (zoals informatie over een creditcard) aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is om jouw bestelling te behandelen, onze factuur te verwerken, of fraude te voorkomen of te bestrijden. Soms geeft deze website links naar andere websites. Je dient het privacybeleid op die sites zorgvuldig te lezen; het kan afwijken van het Suc7 Trainingen Privacy Beleid

Cookies’ en het vastleggen van websites

Sommige van onze websites sturen een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar jouw computer. Dit is volledig geanonimiseerd dus we weten niet dat jij het bent en gebruiken het alleen om de bezoekersaantallen te meten. Als je geen cookies wilt ontvangen, kan je in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe je alle cookies kunt blokkeren of hoe je ervoor kunt zorgen dat je een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen. Voor meer informatie over cookies kan je terecht op www.cookiecentral.com

Beveiliging van de gegevens die je aan ons verstrekt

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die je ons toevertrouwt te beveiligen. Suc7 Trainingen gebruikt verschillende veilige technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder veilige servers, firewalls, en versleuteling van (financiële) gegevens via SSL.

Jouw rechten

Als je eenmaal jouw persoonlijke herkenbare gegevens aan ons verstrekt hebt via een aanvraagformulier voor een rapport of de nieuwsbrief dan kan je je altijd uitschrijven zodat alle gegevens worden gewist in ons systeem. In iedere mail die wij sturen staat een uitschrijf link waarmee je je gegevens kan aanpassen of verwijderen.

Speciale informatie voor ouders

Hoewel websites van Suc7 Trainingen over het algemeen niet gericht zijn op kinderen onder de dertien jaar, is het beleid van Suc7 Trainingen erop gericht aan de wet te voldoen wanneer die toestemming van een ouder of voogd vereist voordat persoonlijke gegevens van kinderen onder dertien jaar bewust verzameld, gebruikt of verstrekt worden. Wij raden ouders ten zeerste aan om actief toe te zien op de internetactiviteiten van hun kinderen.

Contact opnemen met ons

Je kunt ons contacteren via dit contactformulier wanneer je:

Update: Bescherming persoonsgegevens

Suc7 Trainingen, gevestigd aan Petersburg 3, 8435VH, Donkerbroek, Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Suc7 Trainingen
Petersburg 3
8435VH Donkerbroek
Nederland
Tel: (0031) 683347830

Emmy Couperus is de Functionaris Gegevensbescherming van Suc7 Trainingen
Ze is te bereiken via emmycouperus@hotmail.com

Persoonsgegevens die wij verwerken:

Suc7 Trainingen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via Tom@Suc7.com , dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Suc7 Trainingen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
– Suc7 Trainingen analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te
stemmen op jouw voorkeuren (dit is geanonimiseerd)

Geautomatiseerde besluitvorming
Suc7 Trainingen neemt nooit op basis van alleen geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier dan om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Suc7 Trainingen) tussen zit.

Suc7 Trainingen gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Suc7 Trainingen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

De contactgegevens worden onbeperkt bewaard, behalve als er meer dan 4 maanden geen mail wordt geopend. Dan wissen we alle gegevens. Ook na uitschrijving worden alle gegevens na een maand gewist.

Suc7 Trainingen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals aan de Belastingdienst). Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkers overeenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Suc7 Trainingen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Suc7 Trainingen gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de
gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Suc7 Trainingen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een
computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevens overdracht van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar Tom@Suc7.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Suc7 Trainingen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via Tom@Suc7.com

BEL ME NU
+
Bel mij!
Translate »