Golden flower of life

Kom te weten waarom we “The Golden flower of life” in onze trainingen gebruiken
en wat er zo speciaal aan is. Na het lezen van dit artikel
zal je de wereld helemaal anders gaan zien en mogelijk ook beleven!

Golden flower of life & Suc7

Wat is de flower of life eigenlijk?

Het is heilige geometrie. En er is meer van dit moois.
Er is ook nog the Seed of life, The Egg of life en Tree of life!
Het is een “sleutel” of “code” waaruit alles in het universum is opgebouwd.
devine ratio & Suc7
Alles heeft een bepaalde verhouding in het universum.
Maar het is zelfs nog veel straffer! Alles in het universum heeft dezelfde verhouding!
Bij golven aan de zee zal de 7ste net iets groter of kleiner zijn…
De verhoudingen in ons hand/lichaam komen 100% overeen met de verhoudingen zoals bijvoorbeeld in planten of bomen of al het andere in het universum.
Je denkt dat ik een grapje maak he?
Bekijk volgende plaatjes maar eens…

Gulden snede & Suc7 Gulden snede & Suc7 Gulden snede & Suc7 Gulden snede & Suc7 Gulden snede & Suc7egg Gulden snede & Suc7 goldenratio en Suc7 fibonaccispiral & Suc7 fibonacci sequence & Suc7 fibonacc!, gulden snede & suc7

Klik er maar op om ze te vergroten en zo goed te kunnen bekijken, verbluffend he!

Origineel Artikel:
Het geheim van de Heilige Geometrie
Jan Wicherink

 

Heilige Geometrie is er al veel langer dan we ons kunnen inbeelden.
Het werd reeds in geheime genootschappen gebruikt, en niet enkel als symbool!
Wat is er dan speciaal aan heilige Geometrie dat het enkel in deze genootschappen was gekend en werd beoefend?

Hiervoor moeten we teruggaan naar de geheimhouders van deze kennis.
Deze geheimhouders lieten doorschemeren dat de Heilige Geometrie de blauwdruk is van het universum van waaruit alles is opgebouwd. Een soort sleutel of code dus!
De Heilige Geometrie herkennen in het universum, is zoals een “aha” moment als je het begint te zien. Heel het universum is één, micro cosmos en macro cosmos, zo beneden zo boven alles in verbinding, wat in ons is is ook daarbuiten. God of de creator creëerde in den beginne vanuit zijn oorspronkelijke eenheidsbewustzijn de illusie van afscheiding dualiteit zeg maar, opdat hij zichzelf kon leren kennen.
Door dit te doen creerde de schepper een nieuwe ervaring die hij vanuit zijn eenheidsbewustzijn onmogelijk kon ervaren. Goed en kwaad, warm en koud, dag en nacht,… Om dit te creëren werd gebruik gemaakt van de Gulden snede, een heilige ratio de grondslag van alle vormen om ons heen die we zien als afgescheiden van de oorspronkelijke eenheid. Deze gulden snede is op een bepaalde manier opgebouwd en in een bepaalde sequence, namelijk de Fibonacci reeks!

Waarom de geheime genootschappen dit geheim hielde was omdat de kerk alles vervolgde wat niet in hun kraam paste…

free masosn symbol & Suc7Hier links is het symbool van de vrijmetselarij, een passer en een winkelhaak. Met deze twee gereedschappen kunnen we Heilige Geometrie beoefenen. Alle belangrijke heilige geometrische figuren kunnen we hiermee tekenen!

De kerk heeft ook lang en zelfs nu nog geheimen bewaard. Maar nu door het internet en het groeiende bewustzijn is dit steeds moeilijk geworden. Dan Brown de schrijver van de Da Vinci Code, het Bernini mysterie etc. in deze boeken en ook Dvd’s laat hij lezers en kijkers vertwijfeld achter over de uiteindelijke betekenis van al die symbolische geometrie zoals de Gulden Snede en de Davidster waarnaar in het boek en DVD verwezen wordt.
De kritiek op de Da Vinci Code is niet mild en volgens critici zou het boek gebaseerd zijn op de doordravende fantasie van de schrijver. Maar niets is minder waar, er is wel degelijk kennis verborgen gebleven die naar nu blijkt enorm belangrijk is. Deze kennis blijkt zelfs de basis te vormen voor een totaal nieuwe fysica die letterlijk een nieuw licht laat schijnen over onze werkelijkheid en Gods schepping.

Wat u nooit in de wiskunde les te horen kreeg en nee je hebt het niet gemist of toch niet in de zin van dat je er niet was als deze les gegeven werd!
Drunvalo Melchizedek & Suc7

Een belangrijke mijnheer van de Heilige Geometrie is Drunvalo Melchizedek hierboven.
Drunvalo onderwierp het scheppingsverhaal van de Heilige Geometrie aan een onderzoek. Het scheppingsverhaal van de Heilige Geometrie vermeldt dat de wereld in zes dagen geschapen zou zijn vanuit de oorspronkelijke eenheid van Gods bewustzijn.
Vanuit dit eenheidsbewustzijn besloot God zichzelf op te sluiten in een bol.
Door dit te doen ontstond er een nieuwe ervaring, Hij had iets om waar te nemen omdat er nu voor het eerst iets buiten Hemzelf bestond.
Tevreden over het resultaat schiep hij op de tweede dag de tweede bol, die de eerste precies in het center doormidden kliefde!
Gods schepping giDavid star in Seed of life & Suc7ng zo zes dagen voort.
Op de zevende dag ruste Hij.

In de tekening hier links ziet u ook het hexagram of Davidster tevoorschijn komen.

 

Herkent u de analogie met Genesis, het scheppingsverhaal van de Bijbel? Hier links boven ziet u het resultaat, zeven bollen welke dan ook wel het Genesis patroon genoemd wordt. De doorsnede van telkens twee bollen wordt een Vesica Pisces (Pisces = vis) genoemd welke later het vis symbool geworden is.

pisces & Suc7 pisces & Suc7 pisces & Suc7

Een aanduiding van Jezus Christus…

 

Drunvalo Melchizedek enthousiast als hij was over dit scheppingsverhaal besloot het voort te zetten na de zevende dag om te zien wat er verder nog uit Gods schone schepping voort zou komen.

Flower of life & Suc7

Door dus verder te tekenen ontstond als resultaat de levensbloem. Dit symbool is over de gehele wereld terug te vinden onder andere in Egyptische tempels. Drunvalo ging na het ontstaan van de levensbloem verder met hetzelfde procédé, maar vanwege de eenvoud slaan we nu wat stappen over. Uit het uiteindelijk resultaat laten we niet relevante bollen weg en verbinden vervolgens de overige bollen onderling met elkaar door rechte lijnen te trekken tussen de middelpunten van de overgebleven bollen.

 

Het gevolg is dat er bijvoorbeeld een kubus te voorschijn komt uit het Genesis patroon:

Seed of life and platonic figures, Palto & Suc7
Seed of life and platonic figures, Palto & Suc7

 

Wanneer we nu alle middelpunten verbinden dan zien we links het uiteindelijke resultaat: In deze figuur vinden we alle vijf de verschillende geometrische vormen terug die 350 jaar voor Christus beschreven zijn door de Griekse filosoof Plato en daarom ook wel de Platonisch vormen genoemd worden. In deze figuur vinden we de kubus twee maal terug, een grote uitvoering in de buitenste cirkels en een kleinere uitvoering in het Genesis patroon in het hart.

Seed of life and platonic figures, Palto & Suc7
Dit zijn dan alle vijf de Platonische vormen, van links naar rechts, de tetraëder, de kubus, de octaëder, de dodecaëder en de icosaëder. Plato beweerde indertijd dat deze vijf figuren de basis bouwblokken zijn van de atomen, de bouwstenen van de materie. Het bijzondere van deze Platonische vormen die voortkomen uit de Heilige Geometrie is, dat ze aan de basis staan van nieuwe theorieën en ontdekkingen in ons universum die Plato’s gelijk lijken te bevestigen.

Frequentie experiment and patterns & Suc7Deze nieuwe inzichten hebben we met name te danken aan Dr. Hans Jenny, een Zwitserse medicus die proeven uitvoerde met vloeistoffen in ronde bollen. Op deze bollen richtte hij luidsprekers die zuivere tonen van de toonladder voortbrachten. Aan de vloeistof had hij colloïden, kleine stofjes toegevoegd die de trillingspatronen zichtbaar maakten. Raad eens wat er gebeurde toen er uit de luidspreker zuivere muzieknoten klonken; in de bol vormde zich alle Platonische vormen als staande golfpatronen!

In het plaatje boven ziet u twee ineen gevlochten tetraëders, die indien platgeslagen de Davidsster vormen, het symbool dat door de eeuwen heen als heilig beschouwd werd.

Deze video is een soortgelijk experiment maar dan gewoon met zout:

 

Ik zal u nu inwijden in het diepste geheim van de Heilige Geometrie net zoals de oude Egyptenaren en de vrijmetselaars dat werden:

Het grote geheim van de Heilige Geometrie is dat trillingen met muzikale frequenties geometrische vormen aannemen!

Het grote geheim van de Heilige Geometrie is dat ons universum één groot muziekstuk is. Het universum blijkt één vibrerend medium te zijn, dat door de Grieken in de oudheid ether genoemd werd. In deze ether is alles met elkaar verbonden. Materie bestaande uit losse deeltjes die we atomen noemen, bestaan in de ether dan ook niet. De materiele wereld zoals we die waarnemen bestaande uit afzonderlijke materiele objecten, is slechts gebaseerd op de illusie dat deze afzonderlijke objecten geen onderdeel uit maken van een groter geheel, het alles verbindende ether veld. Als logische gevolg moet ook de afgescheidenheid die wij ervaren van de werkelijkheid buiten ons zelf gebaseerd zijn op een illusie. Wij maken immers zelf ook deel uit van dit vibrerende ether veld. De fundamentele waarheid is dan ook dat alles met elkaar in verbinding staat en dat er dus (op een niet door de zintuigen waarneembaar niveau) eenheid bestaat in het universum, precies zoals de Heilige Geometrie altijd beweerd heeft.

Volgens de pioniers van een nieuwe fysica die in opkomst is, zijn de ‘afzonderlijke delen’, zoals het atoom, slechts een trillingspatroon van staande golven in een zee van ether.
Atoom en energie & Suc7

Tot aan het einde van de 19e eeuw was iedere fysicus het er over eens dat de ether bestond, totdat in 1881 een berucht experiment uitgevoerd door Michaelson en Morley hieraan een einde maakte. Dit experiment toonde aan dat de ether niet kon bestaan. Sindsdien is de ether door de wetenschap in de ban gedaan en mogen alleen radio DJ’s nog spreekwoordelijk zich laten ontvallen dat hun plaatjes de ether in gaan. Voor fysici is de ether sindsdien een taboe.

Dit taboe wordt vandaag de dag echter doorbroken door nieuwe inzichten en theorieën die aantonen dat Michaelson en Morley het bij het verkeerde eind hadden en dat Plato gelijk had. Voortrekkers van deze theorieën zijn David Wilcock en Daniel Winter die aantonen hoe materie en in het bijzonder het atoom opgebouwd is uit deze vibratie structuren van Platonische vormen (Zie plaatje boven). De golven die dit tot stand brengen zijn spiraal golven die in de Heilige Geometrie bekend staan als Gulden Snede spiralen. De consequenties van deze nieuwe inzichten zijn enorm en hebben filosofische consequenties.

Ons universum blijkt dus volgens deze nieuwe inzichten inderdaad uit een eenheid te bestaan, één trillend ether veld waarin alles met elkaar verbonden is. De vibraties in dit ether veld zijn elektromagnetische golven die we waarnemen als licht. Als dit licht vrij kan reizen door de ruimte dan ervaren we dit als energie, maar als het gebonden zit in de vorm van staande spiraal golven in een beperkte ruimte, dan ervaren we het als materie.

Het meest opmerkelijk is misschien nog wel dat deze nieuwe inzichten in de fysica eigenlijk helemaal niet zo nieuw zijn. De oude Egyptenaren die aan de wieg staan van de Heilige Geometrie noemde materie al bevroren licht. Zo zijn er ook opmerkelijke overeenkomsten te vinden tussen de verschillende mondiale scheppingsmythologieën. Zij spreken namelijk allen over de oerwateren waaruit de wereld geschapen zou zijn en de rol hierbij van de kosmische slang.

Wanneer we de kosmische slang zien als een metafoor voor de Gulden Snede spiraal en de oerwateren voor de ether, dan beginnen deze oude mythologieën een nieuwe wetenschappelijke taal te spreken die voor ingewijden boekdelen spreekt.

Vishnoe & Suc7De oude Indische Vedische tekst verhaalt hoe Vishnoe op zijn rustbed Ananta bestaande uit zeven kosmische slangen drijvend op de oerwateren droomt hoe een lotus bloem uit zijn navel groeit, waaruit Brahmaan de god van het licht en schepper van het universum geboren wordt.

 

 

De Egyptische piramide teksten spreken over de kosmische slang Iru-To die te voorschijn kwam uit de oerwateren, de Nun om hieruit de fysieke wereld te scheppen.

We kunnen letterlijk ook een nieuw licht laten schijnen over onze eigen Bijbel en het scheppingsverhaal van Genesis. In het Johannes-evangelie lezen we “In den beginne was het Woord en het Woord was bij God en het Woord werd Licht”. Deze woorden zijn door velen bijbeldeskundigen op verschillende wijze geïnterpreteerd maar nooit echt begrepen. Het verbazingwekkende feit doet zich namelijk voor dat alle 22 letters van het Hebreeuwse alfabet, de oorspronkelijke taal van bijbel waarin ook Genesis geschreven is, allen projecties ofwel schaduwen zijn van een Gulden Snede spiraal, de kosmische slang! Volgens Daniel Winter moet het Hebreeuwse alfabet dan ook gezien worden als een metafoor die het geheim van de hele schepping in zich draagt. Ze is de sleutel die ons vertelt hoe uit spiraal golven van licht, materie tot stand komt!

Zou het misschien kunnen zijn dat we in deze tijd een wetenschap herontdekken afkomstig uit de oudheid die via geheime genootschappen, mystieke tradities en heilige geschriften de onderdrukking van het Christendom en de dogmatiek van de wetenschap overleefd heeft?

Voor het eerst lijken enkele vooruitstrevende wetenschappers de importantie van de Heilige Geometrie in te zien en zij zijn het er over eens dat de Heilige Geometrie inderdaad de sleutel is tot het herkennen van de eenheid van ons bestaan. De Heilige Geometrie is de tegenhanger uit de oudheid van de eigentijdse door Einstein geïnspireerde zoektocht van de fysica, een sluitende theorie van alles, de uiteindelijke heilige graal van de fysica.

Wat kan de flower of life, seed of life nu doen?

De Flower of Life, de levensbloem, vertegenwoordigt dus de energie van het eenheidsbewustzijn, de volgende staat van bewustzijn waarheen de mensheid zich nu in een hoog tempo ontwikkelt naar opent; ook wel de nieuwe energie genoemd.
Grote Levensbloemen kunnen worden gebruikt om het eenheidsbewustzijn in een ruimte of huis te brengen, water of voeding op te laden met deze energie.
De levensbloemhangers verbinden je ook met het eenheidsbewustzijn als je ze draagt.
De levensbloemhangers met Swarovski kristallen zijn actiever en maken de weg vrij naar het eenheidsbewustzijn.
Ze openen het eenheidsbewustzijn en de verbindingen hiervan tussen de fysieke en etherische lagen in ons, zodat we toegang krijgen tot ons KA lichaam, lichtlichamen, kortom onze persoonlijke universele wijsheid.
Dit kan door het dragen van en werken met deze levensbloemen ontvouwen in ons.
De praktijk leert dat iedere levensbloem bij iedereen een andere meer persoonlijke werking heeft.

Hieronder volgt het aanbod in Seed’s & Flowers:

Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com
Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.comOrder Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com FOL blauwe steentjes Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com Order Flower en Seed of Life with Suc7.com
Een Seed of Life of voel je meer voor een Flower of life?
Ze zijn verkrijgbaar in Edelstaal, zwart, Zilver coated of 18K goud verguld.
37 of 91 bloemen in 1 flower en er is ook in de hangertjes verschil in grote!
25,35 of 40mm. Niet alleen mooi maar vooral functioneel!
Meer info over de flowers en seed’s afzonderlijk

Speciaal voor therapeuten:

Therapeut flower of life order with Suc7.com Hematiet order with Suc7.com
Deze is speciaal voor het oplossen van blokkades.
Een zwarte Flower of life dus met kristallen.
Als je deze besteld dan heb je ook een Hematiet steen nodig (afbeelding rechts) om je flower of life te ontladen van de stress en negativiteit. De aan de blokkade gekoppelde stress en negativiteit zal door de flower of life opgezogen worden en nadien zal de steen je flower of life reinigen. 15min. is genoeg om je flower of life te reinigen.

Hoe te gebruiken:

Laat je klant hem vast houden of leg hem op de plaats waar de blokkade zit.
Je kan gewoon je therapie doen terwijl de flower zijn werk doet!

Waar bestellen:

Klik met je rechtermuisknop op de flower of seed die jou aantrekt en kies “save as”,
sla hem vervolgens op in een map of op je bureaublad waar je hem kunt terug vinden.
Als je dan hieronder op de bestelknop drukt en je voegt je keuze toe die je hebt opgeslagen dan weet ik precies welke jij wil!
Wil je een super grote of een sticker, laat het ons weten.
Er is nog veel meer verkrijgbaar dan wat je hier kan zien!
Customer-Click-to-order-from-clearview-sign-button

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

BEL ME NU
+
Bel mij!
Translate »